دسته: گزارش آماری

گزارش آثار دریافتی به تفکیک استان

گزارش آثار دریافتی ۳ بخش به تفکیک استان ، نفرات ، آقایان و خانم ها   ردیف استان شرکت کننده آقا خانم آثار دریافتی کتاب مقاله شعر داستان خاطره فیلم...

گزارش آثار دریافتی به تفکیک بخش ها

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیر خانه دومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف ۹۶   مجموع آثار دریافتی: ۲۱۴۴ اثر جمع کل آثار خارج از ایران: ۳۰۰ اثر جمع کل...