دسته: آثار برگزیده

برگزیدگان بخش هنری

برگزیدگان بخش هنری

برگزیدگان بخش هنری پنجمین جشنواره جامع بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف   برگزیدگان در بخش فیلم کوتاه ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه ۱...

برگزیدگان بخش علمی

برگزیدگان بخش علمی

برگزیدگان بخش علمی پنجمین جشنواره جامع بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف   برگزیدگان در بخش کتاب ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه ۱ حجت...

برگزیدگان بخش ادبی

برگزیدگان بخش ادبی

برگزیدگان بخش ادبی پنجمین جشنواره جامع بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف   برگزیدگان در بخش شعر ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه ۱ سعید...