برگزیدگان بخش علمی

برگزیدگان بخش علمی پنجمین جشنواره جامع بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف

 

برگزیدگان در بخش کتاب
ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه
۱ حجت ذبیحی فر خویی قم قم نگرش سیستمی به اعتکاف اول
۲ محمد حسین مختاری قم قم التنقیح المؤجزفی بیان احکام اعتکاف دوم
۳ علی اکبر مومنی قم قم خلوت انس سوم

 

برگزیدگان در بخش مقاله
ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه
۱ نفر اول در این بخش نداریم
۲ هادی دشن یزد یزد اعتکاف، راهبردی جامع در رشد و ارتقای معنوی مدیران جامعه اسلامی دوم
۳ محمد کاظم کریمی قم قم اعتکاف و معنویت گرایی مدرن سوم

 

 

دیدگاه ها