برگزیدگان بخش ادبی

برگزیدگان بخش ادبی پنجمین جشنواره جامع بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف

 

برگزیدگان در بخش شعر
ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه
۱ سعید مبشر قم قم غزل اول: خانه ی خدا
غزل دوم: کوچ به سوی او
غزل سوم: چند رباعی در مورد نماز
اول
۲ سید مجید موسوی اصفهان اصفهان اعتکاف می کنیم دوم
۳ محمد جواد الهی پور قم قم معتکف کوی دوست – بازگشت معتکف عشق سوم

 

برگزیدگان در بخش داستان
ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه
۱ فاطمه بختیاری قم قم مهمانی اول
۲ مهدی ابراهیمی قم قم سه روز در سفارتخانه توحید دوم
۳ سیده طیبه سیدی خراسان رضوی مشهد ساقی سوم

 

برگزیدگان در بخش خاطره
ردیف نام و نام خانوادگی استان شهر نام اثر رتبه
۱ جملیه سادات حوائجی قم قم روزنگار خاطرات اعتکاف اول
۲ شمسی وفایی کرمانشاه زیباشهر زیباترین کار دوم
۳ نجمه مولوی خراسان رضوی مشهد خاطره ای از اعتکاف سوم

 

 

دیدگاه ها